top of page

שלוש תצוגות קבע במוזיאון הטבע, אוניברסיטת תל אביב

IMG_5702 (site).jpg

שלוש תצוגות קבע - מארג החיים, החיים בחושך ולוויתן. 

מארג החיים
החיים בכדור הארץ מבוססים על רשת מסועפת של קשרים והשפעות בין יצורים שונים. בתערוכה מוצג עץ השיטה ומארג החיים המתקיים סביבו במדבר. בהמשך מוצגים מגוון הקשרים בין יצורים שונים בטבע.

חיים בחושך

סביבת חיים בחושך מספקת הצצה לבעלי חיים מהארץ והעולם החיים ללא אור יום.
שלד לוויתן
העתק של שלד לווייתן מסוג מינקי (גוץ), הנחשב ללווייתן השני הקטן ביותר בעולם, שחי גם בים התיכון. אורכו יותר משמונה מטרים והגולגולת שלו - למעלה ממטר.

צילומים: רן פלוטניצקי

 

bottom of page