top of page

תערוכת יאיוֹי קוּסאמה: רטרוספקטיבה

עיצוב תערוכה יאיוי קוסאמה

תערוכת יאיוֹי קוּסאמה: רטרוספקטיבה  — תערוכתה הגדולה הראשונה בישראל — מאגדת עבודות שנוצרו במשך כשמונים שנה. התערוכה סוקרת בהרחבה את פועלה האמנותי עד כה ומתחקה אחר עבודתה ביפן, בארצות הברית ובאירופה, החל בציוריה ובפסליה המוקדמים וכלה במיצבים האופפים את הצופה מכל עבר.

צילומים: אלעד שריג

 

bottom of page